Hoško, a.s.

Rating a informácie o Hoško, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Hoško, a.s. 82936 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 6. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9994% spoločností je horších ako Hoško, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Ho&scaron;ko, a.s." href="http://hosko.sk-rating.com/">
   <img src="http://hosko.sk-rating.com/hosko.png" width="150" height="25" alt="Rating Ho&scaron;ko, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Hoško, a.s.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia